saberdznetis saxelmwifom covid certifikatistvis aplikacia sheqmna

esaplikacia saberdznetis saxelmwifom gamosca da aplikacia dagchirdebat tu ra tqma unda xart vaqcinirebuli.

rata gadmowerot esaplikacia, aucilebeliadabla mititebul linkze gadaxvidet da chamotvirtot tqvens telefonshi sruliad ufasod!

Am aplikacis meshveobit agar iqneba sachiro rom edzebot fotoebshi tqven vaqcinaciis kodi, aseve agar iqneba sachiro rom furclebi atarot tqventan ertad. ubralod gaxsnit aplikacias telefonshi da achvenebt sadac shedixart.

agnishnuli aplikacia gamosca saberdznetis saxelmwifom.

es mobiluriaplikacia shegidzliat chamotvirtot aqedan tu gavât iPhone an aqedan tu gaqvt sxva telefoni.
Facebook Comments Box

.