> saqartvelos bankis angarishis gaxsna emigrantebistvis

saqartvelos bankis angarishis gaxsna emigrantebistvis

saqartvelos bankis angarishi shesadzlebelia gaxsnat nebismieri adgilidan, telefonis meshveobit.

sachiroa mxolod telefoni da saqartvelos pasporti, an saqartvelos piradobis mowmoba.

saqartvelos bankis angarishis gaxsnis shemdegom, mogecemat cifruli barati, romelic shegidzliat gamoiyenot rata gadaixadot / iyidot nebismieri servisi / produqti 0%-i sakomisioti.

magalitze, tu gsurt rom supermarketshi iyidot yveli romelic 5 euro girs, saqartvelos bankis baratit tu gadaixdit, chamogechrebat zustad 5 euro.

aseve, saqartvelos bankis angarishis gaxnis shemdgom shegidzliat moitxovot ipothekuri sesxi, sesxi remontistvis da ash.

AMASTANAVE SHEGIDZLIAT GAMOIYENOT RODESAC YIDULOBT TRANSPORTIS BILETS.

rata gadmowerot aplikacia, daachiret aq

Italia: produqtebis fasebis shedarebis aplikacia gaixsna

 

Facebook Comments Box

.