Italiuri aplakacia, sadac ufasodaa samsaxurebi qartveli emigrantebistvis

es aplikacia zustad im qartvelebistvisaa, vinc saubrobs an ar saubrobs italiurad.

samsaxurebi sastumroebshi, saxlebshi, dalagebaze, movlaze, ojaxebshi, moxucebtan da ash.

tan rac mtavaria, yvela es vakansia ufasod ideba italielebisgan, rata matve dagasaqmon.

tqvi uari damsaqmebelze sadac fuls itxoven!

Aplikatsiis gadmosaterad miachire qvemot motsemul links
tu gaqvs telefoni, es aplikacia shegidzlia gadmowero am linkidan.

tu gaqvs iphone, mashin aqedan.

QARTULI ARKHEBI ufasod chvens telefonshi

Facebook Comments Box

.